Årsmöte 2018

Årsmötet för verksamhetsåret 2017 hålls den 14 februari 2018 kl. 19  i Kulturrummet, Kulturhuset.

Vid årsmötet väljs ordförande, styrelse-medlemmar och medlemmar i arbets-grupperna.

Se sidan Funktionärer kontakter för fullständiga uppgifter om årets funktionärer.

 

Medlem som inte kommer att närvara vid utlottningen ska lämna en prioriteringslista till utställningsvärden. Ladda ned listan här eller hämta den i utställningslokalen,Konstkuben

 

Årsmöte den 14 februari 2017 kl. 19

Kulturrummet, Kulturhuset

Betala medlemsavgiften!

Vi är tacksamma om du som är medlem betalar medlemsavgiften, 275:- till PG 815931-1, så snart som möjligt. Ju förr vi får pengar i kassan desto tidigare kan inköps-gruppen skaffa vinsterna till lotteriet.

Nya medlemmar får delta i dragningen vid nästa årsmöte om anmälan och årsavgift inkommit senast den 31 december .