Årsmöte 2018

Vid årsmötet för verksamhetsåret 2017 den 14 februari 2018  i Kulturrummet, Kulturhuset

valdes ordförande, styrelsemedlemmar och medlemmar i arbetsgrupperna.

 

Se Funktionärer kontakter för fullständiga uppgifter om årets funktionärer.

 

 

 

Betala medlemsavgiften!

Vi är tacksamma om du som är medlem betalar medlemsavgiften, 275:- till PG 815931-1, så snart som möjligt. Ju förr vi får pengar i kassan desto tidigare kan inköps-gruppen skaffa vinsterna till lotteriet.

Nya medlemmar får delta i dragningen vid nästa årsmöte om anmälan och årsavgift inkommit senast den 31 december .