Styrelse och andra funktionärer

Föreningens styrelse väljs av årsmötet -- ordföranden för ett år, övriga ledamöter för två år i taget.

Till styrelsen rapporterar två arbetsgrupper, inköpsgrupp och utställningsgrupp, som också väljs av årsmötet.

Föreningens styrelse

ordförande

Lennart Halllsten

lennart.hallsten@gmail.com

51177387

vice.ordf.

Stig Rybrink

0851171941@telia.com

51171941

sekreterare

Karin Hammarqvist

karin.hammarqvist@gmail.com

0706990490

kassör

Gun-Britt Sandström

gunbritt.sandstrom

@zeta.telenordia.se

51173638

 

Magnus Bard

magnus_bard@hotmail.com

0702179911

samt suppleanterna

 

 

 

 

Maj Norling

ainamaj.norling@gmail.com

51172583

 

Mona Beck-Andersson

beckandersson@gmail.com

51178776

Inköpsgrupp - svarar för val och inköp av vinster i medlemslotteriet

Mona Beck-Andersson

51178776

Stig Rybrink

Marie Sparr

Julia Bergström

51171941

0768969890

 

julia.bergstrom1967@gmail.com

 

Magnus Bard

Mats Nicklasson

51179477

Lena Björn Svensson

0704452976

0702179911

Utställningsgrupp - svarar för föreningens utställningar och Månadens konstnär

Lennart Ålund

 

51010811

 

 

Revisor

Bo Isakson

 

 

Valberedning

 

Lars-Olof Hilmertz 51170960

 

Jan-Erik Forsberg 51171674

 

Hans Göransson 51177839

Föreningens adress är

Vallentuna konstförening

c/o Hallsten

Rosengårdsvägen 183

18633 Vallentuna

epost vkf@vallentunakonstforening.se

 

PlusGiro

815931-1

Org.nummer: 802444-2819

Skriv till webbredaktören