Lennart Ålund

Styrelse och andra funktionärer

Föreningens styrelse väljs av årsmötet -- ordföranden för ett år, övriga ledamöter för två år i taget.

Till styrelsen rapporterar två arbetsgrupper, inköpsgrupp och utställningsgrupp, som också väljs av årsmötet.

Föreningens styrelse

ordförande

Lennart Halllsten

lennart.hallsten@gmail.com

51177387

vice.ordförande

Stig Rybrink

0851171941@telia.com

51171941

sekreterare

Karin Hammarqvist

karin.hammarqvist@gmail.com

0706990490

kassör

Monica Hollstrand

monica@hollstrand.com

0703424149

 

Magnus Bard

magnus_bard@hotmail.com

0702179911

samt suppleanterna

 

 

 

 

Maj Norling

ainamaj.norling@gmail.com

0704320514

 

Gun-Britt Sandström

gb@@johansandstrom.se

51173638

Inköpsgrupp - svarar för val och inköp av vinster i medlemslotteriet

Föreningens adress är

Vallentuna konstförening

c/o Hallsten

Rosengårdsvägen 183

18633 Vallentuna

epost vkf@vallentunakonstforening.se

 

PlusGiro

815931-1

Org.nummer: 802444-2819

Stig Rybrink

0851171941@telia.com

07814476

Marie Spar

marie.sparr@telia.com

0706288553

 

Gun-Britt Sandström

gb@johansandstrom.se

0738234921

Julia Bergström

julia.bergstrom1967@gmail.com

 

0768969890

Utställningsgrupp - svarar för föreningens utställningar och urval av utställande konstnärer

0702179911

0704452976

Mats Nicklasson

0708452972

0761412299

Konst i Roslagen

 

Föreningens representant:

Lena Björn-Svensson

 

 

 

 

Revisor

Bo Isakson

 

Suppleant

Staffan Rosander

 

 

Valberedning

 

Lars-Olof Hilmertz 51170960

 

Jan-Erik Forsberg 51171674

 

Hans Göransson 0705338262